Elektryczność w Altanie

Kilka słów o altanie

ALTANA TYPU ALKA
Altana Alka we wszystkich trzech wersjach jest budowlą drewnianą o konstrukcji szkieletowej, posadowioną na fundamencie punktowo-ciągłym, gdy jest podpiwniczona, lub na fundamencie punktowym, gdy piwnicy nie ma. Dach dwupołaciowy, z lekkim spadkiem wokół szczytów i okapów otoczony szeroką osłoną z desek. O szczegółach rozmawiałem ze spacjalistą- elektrykiem z zawodu, człowiekiem, który doskonale zna się na budownictwie. Jego portfolio znajdziecie na stronie elektryk24. Fundament altany Alka II składa się z 11 słupków fundamentowych o przekroju 30x30 cm oraz fundamentu ciągłego w środkowej części altany. Ściany fundamentowe są zagłębione 2,25 m poniżej drewnianej podłogi altany, tworząc piwnicę o powierzchni 4,62 m2. Powierzchnia użytkowa altany wynosi 16 m2. Posadzka piwnicy składa się z 15 cm warstwy gruzobetonu, na którym została ułożona warstwa papy izolacyjnej, a następnie wylana gładź cementowa o grubości 3 cm. Zejście do piwnicy znajduje się w pokoju. Do wnętrza prowadzi metalowa drabinka ze szczebli zabetonowanych w ścianie fundamentowej. Szczeble z rurek o średnicy 3 cm. Szkielet altany składa się z 16 słupków pionowych o przekroju min. 10x10 cm. Wszystkie słupy są zakotwione w fundamentach lub ścianach piwnicy za pomocą dwu przyśrubowanych do słupa płaskowników o wymiarach 3x40x450 mm. Ruszt podłogi składa się z desek o przekroju 3,6x15 cm, przybijanych parami do boków słupków. Te legary podłogowe są ułożone równolegle do krótszego boku altany. Czoła legarów są od dłuższych boków osłonięte deską o grubości 3,2 cm.


Elektryka w altance Dodajmy jeszcze, że podobnie jak jedna lampa elektryczna lub tranzystor wzmacniacza przeciwsobnego klasy B pracują te przyrządy w układach wzmacniaczy prądu stałego (które są w istocie wzmacniaczami bardzo małych częstotliwości) oraz przełączników. Wówczas lampa lub tranzystor mają tylko dwa stany: przerodzą prąd albo nie przewodzą (czyli są zatkane). Wzmacniacz lampowy klasy B pracuje z dość znaczną wartością przedpięcia siatek sterujących. Wzmacniacz tranzystorowy, klasy B- z prądem polaryzującym bazę, zbliżonym do zera. Wzmacniacz klasy A zapewnia mniejsze zniekształcenia, a ustalone wartości oporów wejściowego i wyjściowego są niezależne od wysterowania. Wzmacniacz klasy B pracuje bardziej ekonomicznie, bo ma większą sprawność. Sprawność energetyczna wzmacniacza klasy A nie przekracza 50°/o (w praktyce 30-r-40°/o), wzmacniacza klasy B- może sięgać do 78%. Spotyka się również czasem wzmacniacze klasy AB, gdy prąd kolektorowy płynie w obwodzie przez ponad połowę okresu (w klasie B płynie przez pół okresu, w klasie C- przez mniej niż pół okresu).